Alamanis tours d.o.o.
ul. Svetog Save 16, 11000 Beograd
tel/fax: 011/344-60-06, 011/244-60-22, 060/020-65-77
email: alamanis@orion.rs
Preduzeće je osnovano 1989. godine i bavi se prevozom putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju.
Alamanis Tours